Xu hướng [POST] Dàn sao Bao Thanh Thiên sau 20 năm ai cũng bạc đầu, đến Triển Chiêu Tiêu Ân Tuấn cũng lột xác rồi

Louis Partridge

Louis Partridge

  • Gender

    Nam
  • Birthday

    2003-06-03
  • Place of Birth

    England
  • Also Known As

TIỂU SỬ

Recurring player in the television series Medici in the role of Piero de Medici who went on to appear in the feature films Enola Holmes (2020) and Paddington 2 (2017).

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký tài khoản

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập