Xu hướng [POST] Kaity Nguyễn bị nghi là Mỵ Châu thời 4.0, vác cả gia tài dâng trai ở Gái Già Lắm Chiêu 5?

Deborah Mailman

Deborah Mailman

  • Giới Tính

    Nữ
  • Ngày Sinh

    1972-07-14
  • Nơi Sinh

    Mount Isa, Queensland, Australia
  • Tên Khác

THÔNG TIN CHI TIẾT

Deborah Jane Mailman, AM is an Aboriginal Australian television and film actress, and singer. She was the first Aboriginal actress to win the Australian Film Institute Award for Best Actress in a Leading Role, and has gone on to win four more both in television and film. The awards are now known as the AACTA Awards.

PHIM ĐÃ THAM GIA

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký tài khoản

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập